20 września 2014
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Pełen adres: ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn
Kategoria: (niewypełnione)
Adresy internetowe
    http://muzeum.olsztyn.pl
Działalność edukacyjna
Zbiory
Godziny otwarcia:
Opłaty:
Ogólne informacje o usługach oferowanych dla publiczności
Muzeum Warmii i Mazur


Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie powstało w 1945 roku. Siedzibą jest XIV – wieczny zamek gotycki, wybudowany dla administratora dóbr kapituły warmińskiej. W latach 1516 – 1521 funkcję tę pełnił tu Mikołaj Kopernik. Do dziś na ścianie krużganka pozostała unikalna pamiątka po jego pobycie – własnoręcznie wykonana doświadczalna tablica astronomiczna, a w zbiorach Biblioteki przechowywany jest inkunabuł medyczny z którego korzystał.
Muzeum gromadzi pamiątki przeszłości regionu z zakresu archeologii, historii i numizmatyki, sztuki dawnej i współczesnej, rzemiosła artystycznego, piśmiennictwa, kultury ludowej. Niepowtarzalny charakter zbiorów tworzą m.in. kolekcje: rzeźby gotyckiej, malarstwa religijnego Warmii, portretu holenderskiego, wyrobów konwisarskich i ludwisarskich, grafiki współczesnej.

Muzeum Warmii i Mazur posiada osiem oddziałów:
Dom „Gazety Olsztyńskiej” w Olsztynie
Muzeum Przyrody w Olsztynie
Muzeum w Lidzbarku Warmińskim
Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu
Galeria „Zamek” w Reszlu
Muzeum Mazurskie w Szczytnie
Muzeum w Mrągowie
Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku

Muzeum Warmii i Mazur
Instytucja Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Zamkowa 2
10-074 Olsztyn
tel. 89 527 95 96
fax. 89 527 20 39
e-mail: zamek@muzeum.olsztyn.pl
www.muzeum.olsztyn.pl
Informacje dla dzieci i rodziców
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Informacje dla szkół
Informacje dla pracowników naukowych i odbiorców dorosłych
Informacje o świadczonych usługach komercyjnych
Galeria
Parametry wyszukiwania
W tekście:
Kategoria:

Wizytówki
Muzeum Stutthof w Sztutowie
Stutthof
Obóz Stutthof powstał już 2 września 1939r. i istniał do 9 maja 1945 roku. Był pierwszym tego rodzaju miejscem odosobnienia i eksterminacji u...

więcej »

Wizytówki
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Zakład Narodowy im. Ossolińskich został utworzony w 1817 r. przez hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego we Lwowie. Został pomyślany jako placówka...

więcej »

Wizytówki
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku(w organizacji)
Powołaniu Muzeum II Wojny Światowej towarzyszyła idea utworzenia instytucji, która ukazywałaby drugą wojnę światową, łącząc perspektywę polską z doświ...

więcej »

Wizytówki
Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało otworzone 3 grudnia 1966 roku, w roku ogólnopolskich obchodów Tysiąclecia Państ...

więcej »

Wizytówki
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska powstało w 1970 r. jako Muzeum Historii Miasta Gdańska (nazwa została zmieniona na obecną w 2000 r.) Siedzibą instyt...

więcej »

Wizytówki
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka - MUZEUM DWÓCH ŚWIATÓW
Świat podziemny - ekspozycja Muzeum znajduje się 135 m pod ziemią, najgłębiej dokąd docieraj...

więcej »

Wizytówki
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Muzeum Józefa Piłsudskiego zostało powołane przez Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 10 listop...

więcej »

Wizytówki
Muzeum Woli
Jest oddziałem Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.
Zostało utworzone w 1974 r. z inicjatywy Oddziału Wola Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
Muzeum Wol...

więcej »

Wizytówki
Galeria EL - Centrum Sztuki w Elblągu
Centrum Sztuki Galeria EL to instytucja mieszcząca się w budynku dawnego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Elblągu.
Głównym profilem działalnoś...

więcej »

Wizytówki
Muzeum w Bielsku-Białej
Zamek książąt Sułkowskich jest najstarszą i największą zabytkową budowlą stojącą w centrum Bielska-Białej. Jego nazwa pochodzi od ostatnich właściciel...

więcej »

Wizytówki
Międzynarodowe Centrum Kultury
Działalność Międzynarodowego Centrum Kultury skupia się na wielopłaszczyznowym podejściu do dziedzictwa kulturowego. W centrum naszego zainteresowania...

więcej »

Wizytówki
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Muzeum Warmii i Mazur


Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie powstało w 1945 roku. Siedzibą jest XIV – wieczny zamek gotycki, wybudowany dla administrato...

więcej »

Wizytówki
Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Siedziba Muzeum Filumenistycznego mieści się w dawnym kościele ewangelickim i szkole parafialnej. Budynki zostały wzniesione w latach 1821-22 i przebu...

więcej »

Wizytówki
Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie
Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie (k. Torunia) jest typem muzeum interaktywnego. W przepięknej scenerii zabytkowego XIII-wiecznego kościo...

więcej »

Wizytówki
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli
Do Muzeum Etnograficznego należy skansen usytuowany na obszarze 13 hektarów. Prezentowane są tu zabytki z czterech historycznych regionów: Zachodniej ...

więcej »

Wizytówki
Centrum Sztuki WRO
Centrum Sztuki WRO powstało w oparciu o doświadczenia i projekty zespołu Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów, jedynej w Polsce niezależnej organizacji ...

więcej »

Wizytówki
Muzeum Górnośląskie Bytom
Początki bytomskiego muzealnictwa sięgają 1910 roku, kiedy przez grupę miłośników dziejów Bytomia zostało założone Bytomskie Towarzystwo Historyczno-M...

więcej »

Wizytówki
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Bydgoskie Muzeum jest placówką wielodziałową. W chwili otwarcia po wojnie istniały zalążki czterech działów, które z upływem czasu przybrały pełną for...

więcej »

Wizytówki
Muzeum Częstochowskie
Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kulturalną regionu częstochowskiego. Odgrywa ogromną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpły...

więcej »

Wizytówki
Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego
Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach jest instytucją kultury Gminy Ziębice działającą od 1931 roku, najpierw jako Heimatmuseum, a po drugi...

więcej »