19 września 2014
Konferencja MUZEALNA EDUakcja WARSZAWY
Opis szkolenia: Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Warszawy
Biuro Kultury m.st. Warszawy
Biuro Edukacji m.st. Warszawy
oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Serdecznie zapraszają nauczycieli wszystkich poziomów nauczania oraz przedstawicieli muzeów zajmujących się edukacją do udziału w konferencji
MUZEALNA EDUakcja WARSZAWY
Konferencja ma na celu prezentację oferty edukacyjnej warszawskich muzeów środowisku oświatowemu oraz integrację edukatorów muzealnych. W ten sposób chcemy stworzyć płaszczyznę do międzyinstytucjonalnych projektów.
W programie: wykład inauguracyjny, prezentacje ofert edukacyjnych warszawskich muzeów, interaktywne zwiedzanie Muzeum Narodowego w Warszawie oraz przerwy kawowe i lunch.
Programy edukacyjne kierowane do przedszkoli i szkół zaprezentują:
Muzeum Narodowe w Warszawie / Muzeum Warszawy / Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie / Muzeum Historii Żydów Polskich / Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie...
 

więcej »

Jubileusz 450 - lecia WIELKIEGO SEJMU BIELSKIEGO Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach oraz Białoruskie Towarzystwo Historyczne w dniach 21-22.06.2014r. organizuje konferencję historyczną wokół sejmu bielskiego, który odbył się w 1564r.

Obrady Sejmu Bielskiego Anno Domini 1564 toczyły się blisko półtorej miesiąca. Obok króla i wielkiego księcia Zygmunta Augusta uczestniczyli w nim najważniejsi dostojnicy państwowi Wielkiego Księstwa Litewskiego. Były wśród nich takie postacie, jak: Mikołaj Radziwiłł – wojewoda wileński, kanclerz litewski, biskup wileński Walerian Protasiewicz, książę Juryj Olelkowicz Słucki, wojewoda podlaski Wasil Tyszkiewicz, wojewoda kijowski książę Konstanty Ostrogski, wojewoda nowogrodzki Paweł Sapieha, wojewoda witebski książę Stefan Zbaraski, hetman litewski Grzegorz Chodkiewicz i wiele innych znamienitych osobistości.
Jak głosi „Bielski Przywilej” w sejmie uczestniczyli też: „chorążowie, posłowie ze wszystkich ziem i powiat...  

więcej »

Konferencja naukowa „Sztuka pamięci. Rzeźba pomnikowa w miejscach Zagłady w Polsce” 10. rocznicę powstania Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu upamiętni konferencja naukowa pt. „Sztuka pamięci. Rzeźba pomnikowa w miejscach Zagłady w Polsce”. Odbędzie się ona 3 czerwca 2014 roku w siedzibie MMPB, gdzie znajduje się jeden z najbardziej poruszających pomników Zagłady w Europie.

Organizowana konferencja jest próbą odpowiedzi na pytania dotyczące znaczenia, symboliki, recepcji i oddziaływania upamiętnień na terenach poobozowych. Zaproszeni referenci opowiedzą o sztuce w przestrzeniach poobozowych oraz przedstawią założenia pomnikowe powstałe na terenach byłych niemieckich obozów na Majdanku, w Treblince, Auschwitz-Birkenau i Bełżcu. Konferencję podsumuje dyskusja pt. „Pomniki w miejscach Zagłady jako składniki narracji muzealnych?”.

Patronatem honorowym objęli to wydarzenie Wojewoda Lubelski i Marszałek Województwa Lubelskiego, patronat medialny został przyznany przez: „Kurier Lubelski”, Radio Lublin, TVP Lublin i „Tygodnik Zamojski”.

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu pow...  

więcej »

Konferencja „Muzeum na wyciągnięcie ręki. E-learning w edukacji muzealnej”
Opis szkolenia: Szanowni Państwo,

W imieniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Forum Edukatorów Muzealnych serdecznie zapraszamy na konferencję „Muzeum na wyciągniecie ręki. E-learning w edukacji muzealnej”.

Powszechny dostęp do internetu, który od lat jest faktem a nie tylko odległym horyzontem, otwiera przed instytucjami kultury szereg nowych możliwości na nawiązanie dialogu ze zwiedzającymi. Te szczególne formy komunikacji posiadają swoją wewnętrzną dynamikę oraz zasady, które nie zawsze okazują się być zrozumiałe dla osób przygotowujących muzealne oferty edukacyjne czy promocyjne.

Podczas konferencji „Muzeum na wyciągnięcie ręki. E-learning w edukacji muzealnej” będziemy chcieli wspólnie zastanowić się nad możliwościami, jakie daje nam współczesna technologia. Porozmawiamy zarówno o inspiracjach i pomysłach jak i realnych kosztach, procesach wdrożenia i uruchomienia oraz wymaganiach, jakie stawia przed instytucją użycie określonych rozwiązań. Z...
 

więcej »

Zapraszamy na konferencję NODEM 2014 "Engaging Spaces – Interpretation, Design and Digital Strategies" Zapraszamy do składania propozycji referatów i prezentacji na konferencję NODEM 2014, która odbędzie się w Warszawie, w dniach 1-3 grudnia 2014 r., pod hasłem „Engaging Spaces – Interpretation, Design and Digital Strategies”.

Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w gronie muzealników i specjalistów w obszarze ochrony dziedzictwa (galerie, archiwa, biblioteki i muzea), ekspertów w zakresie innowacji (uczelnie, centra badań i rozwoju, nowopowstałe przedsiębiorstwa) i przemysłów kreatywnych, na temat potencjału dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami takich dziedzin jak architektura, projektowanie doświadczeń, strategie interpretacji oraz technologie informatyczne.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2014.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się w sekcji Szkolenia i warsztaty oraz na stronie http://www.nodem.org/conferences/nodem-2014. Natomiast w sekcji Prezentacje znajduje się artykuł przybliżający NODEM.  

więcej »

NODEM 2014 Conference “Engaging Spaces – Interpretation, Design and Digital Strategies”
Opis szkolenia: ABOUT NODEM 2014 CONFERENCE

The aim of the conference is to bring together museum and heritage professionals (galleries, archives, libraries and museums), innovation experts (universities, research and technology transfer centres, start-ups) and creative industries to enable discussion on the potential of dialogue and collaborations between architecture, experience design, strategies of interpretation and ICT. The NODEM 2014 Conference intends to reach the following objectives:

- To examine a variety of challenges and opportunities that newly built or renovated museums and other culture-historical institutions are facing to stay competitive in engaging today’s visitors.

- To explore interaction modes between exhibition spaces, interpretative content and digital strategies in the context of visitor engagement at cultural and heritage institutions.

NODEM 2014 Conference is part of the NODEM Nordic Digital Excellence in Museums conference series under the stewardship of Digital Herita...
 

więcej »

Zapraszamy na konferencję NODEM 2014 "Engaging Spaces – Interpretation, Design and Digital Strategies" Zapraszamy do składania propozycji referatów i prezentacji na konferencję NODEM 2014, która odbędzie się w Warszawie, w dniach 1-3 grudnia 2014 r., pod hasłem „Engaging Spaces – Interpretation, Design and Digital Strategies”.

Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w gronie muzealników i specjalistów w obszarze ochrony dziedzictwa (galerie, archiwa, biblioteki i muzea), ekspertów w zakresie innowacji (uczelnie, centra badań i rozwoju, nowopowstałe przedsiębiorstwa) i przemysłów kreatywnych, na temat potencjału dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami takich dziedzin jak architektura, projektowanie doświadczeń, strategie interpretacji oraz technologie informatyczne.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2014.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się w sekcji Szkolenia i warsztaty oraz na stronie http://www.nodem.org/conferences/nodem-2014  

więcej »

Konferencja „Co nas inspiruje, czyli ciekawe projekty edukacyjne w muzeum”
Opis szkolenia: W imieniu Muzeum Powstania Warszawskiego serdecznie zapraszamy na konferencję skierowaną do edukatorów muzealnych: Co nas inspiruje, czyli ciekawe projekty edukacyjne w muzeum.

Jej motywem przewodnim jest prezentacja wybranych projektów edukacyjnych z całej Polski. Zależy nam, aby konferencja była okazją do zapoznania się muzealnymi działaniami edukacyjnymi, które są nowatorskie, zwracają uwagę swoją pomysłowością i zyskały duże zainteresowanie wśród odbiorców. Prelegenci w ramach czterech paneli tematycznych, w dwudziestominutowych odsłonach przedstawią swoje najciekawsze osiągnięcia przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych. Wystąpienia te będą nie tylko okazją do pochwalenia się projektami, ale przede wszystkim sposobnością do wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji.

Konferencja odbędzie się 8 kwietnia 2014 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego w audytorium im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych udziałem w naszym sp...
 

więcej »

Muzea prywatne, społeczne i wyznaniowe w Polsce - szanse i problemy
Opis szkolenia: 11.00 - Otwarcie konferencji:
prof. dr hab. Tomasz Chachulski, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
11.15 – 12.30 - Zagadnienia ogólne i dyskusja
Prowadzenie obrad: prof. Dorota Folga – Januszewska
1. prof. Dorota Folga – Januszewska /UKSW/ - Ile mamy muzeów w Polsce?
2. Monika Maciejewska, Longin Graczyk /Fundacja Ari Ari/ - Raport o muzeach prywatnych w Polsce
3. Paweł Jaskanis /ICOM Polska/ - Muzeum. Publiczne, prywatne, państwowe?
4. Maciej Niepogodziński oraz Olgierd Kosiba i Radosław Dziubek /Fundacja Zero Barier/ - Muzea i ich publiczność. Jak udostępniać muzea osobom z dysfunkcjami?
5. Magdalena Zych /Państwowe Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie/ - Wyobraźnia kolekcji, podróż w czasie

12.30 - 12.45 przerwa kawowa

12.45 - 14.00 - Muzea prywatne - prezentacje i dyskusja
Prowadzenie obrad:
6. Jerzy Halbersztadt /Muzeum Żydów Polskich/ - Muzeum Historii Żydów Polskich – społeczne, prywatne, upaństwowione, czy znacjonalizowane?
7. Małgorzata Szumowska /Niew...
 

więcej »

ODWOŁANIE KONFERENCJI! Zarządzanie projektami kulturalnymi w instytucjach kultury Szanowni Państwo,

z uwagi na liczne sugestie dotyczące niedogodnego terminu konferencji przypadającej na końcówkę roku, w imieniu organizatorów informujemy o odwołaniu konferencji pt. "Zarządzanie projektami kulturalnymi w instytucjach kultury", zaplanowanej na 28.11.2013 r.

Konferencja odbędzie się w przyszłym roku w dogodniejszym terminie.
O zaplanowanych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za cenne uwagi i sugestie.

Za niedogodności wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy!  

więcej »

VIII Doroczna Konferencja Edukatorów Muzealnych - „Muzeum na zewnątrz”
Opis szkolenia: Szanowni Państwo,

Forum Edukatorów Muzealnych, Muzeum Narodowe w Kielcach oraz Muzeum Pałac w Wilanowie mają przyjemność zaprosić na VIII Doroczną Konferencję Forum Edukatorów Muzealnych zatytułowaną „Muzeum na zewnątrz”. Tegoroczna edycja odbędzie się w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach oddział Muzeum Narodowego w Kielcach http://www.mnki.pl 26 listopada 2013 r.
Hasło, na którym zogniskowane jest tegoroczne spotkanie, to lokalność. Rola, miejsce i funkcja przypisywane tej kategorii w szeroko pojmowanych działaniach edukacyjnych realizowanych przez polskie instytucje kultury są bardzo zróżnicowane. Naszym celem będzie pokazanie w jaki sposób rozpoznawane i praktycznie wykorzystywane jest pojęcie lokalności w pracy edukatorów, realizujących jednorazowe lub cyklicznie projekty oraz w planowaniu przyszłych aktywności.

Wybór tematu zainspirowany został obecną w Polsce dyskusją dotyczącą odpowiedzialności muzeów za najbliższe sobie środowisko społeczne oraz za jakość przekazywanych treści....
 

więcej »

VIII Doroczna Konferencja Edukatorów Muzealnych - „Muzeum na zewnątrz” Forum Edukatorów Muzealnych, Muzeum Narodowe w Kielcach oraz Muzeum Pałac w Wilanowie mają przyjemność zaprosić na VIII Doroczną Konferencję Forum Edukatorów Muzealnych: „Muzeum na zewnątrz”. Tegoroczna edycja odbędzie się w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach oddział Muzeum Narodowego w Kielcach http://www.mnki.pl 26 listopada 2013 r.

Więcej informacji pod adresem:
http://www.edukacjamuzealna.pl/szkolenia.aspx?o=4921

Serdecznie
zapraszamy!

Niestety ostatnie wolne miejsca zostały zajęte.  

więcej »

Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli i edukatorów muzealnych Historia w muzeum: Ojczysty panteon, ojczyste spory
Opis szkolenia: Muzeum Pałac w Wilanowie w Warszawie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową Historia w muzeum: Ojczysty panteon, ojczyste spory – podejmującą problem edukacji muzealnej i jej korelacji z programami nauczania obowiązującymi w polskich szkołach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach podstawy programowej nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych wprowadziło nowy przedmiot Historia i społeczeństwo. Skierowany jest on do uczniów, którzy nie wybrali historii jako przedmiotu maturalnego. Przewiduje on dowolność w wyborze wątków tematycznych, z wyjątkiem obowiązkowego wątku tematycznego Ojczysty panteon, ojczyste spory.

Wprowadzenie zmian w systemie nauczania otwiera przed muzeami dużą możliwość włączenia się w proces nauczania szkolnego. Muzea i szkoły mogą stworzyć wspólną ofertę programową dla zaprezentowania wydarzeń i postaci historycznych związanych z lokalną tradycją czy zasłużonych w tworzeniu historii Polski. Przestrzeń muzealna może i powinna służyć refleksji nad ...
 

więcej »

VIII Doroczna Konferencja Edukatorów Muzealnych - „Muzeum na zewnątrz”
Opis szkolenia: Szanowni Państwo,

Forum Edukatorów Muzealnych, Muzeum Narodowe w Kielcach oraz Muzeum Pałac w Wilanowie mają przyjemność zaprosić na VIII Doroczną Konferencję Forum Edukatorów Muzealnych zatytułowaną „Muzeum na zewnątrz”. Tegoroczna edycja odbędzie się w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach oddział Muzeum Narodowego w Kielcach http://www.mnki.pl 26 listopada 2013 r.
Hasło, na którym zogniskowane jest tegoroczne spotkanie, to lokalność. Rola, miejsce i funkcja przypisywane tej kategorii w szeroko pojmowanych działaniach edukacyjnych realizowanych przez polskie instytucje kultury są bardzo zróżnicowane. Naszym celem będzie pokazanie w jaki sposób rozpoznawane i praktycznie wykorzystywane jest pojęcie lokalności w pracy edukatorów, realizujących jednorazowe lub cyklicznie projekty oraz w planowaniu przyszłych aktywności.

Wybór tematu zainspirowany został obecną w Polsce dyskusją dotyczącą odpowiedzialności muzeów za najbliższe sobie środowisko społeczne oraz za jakość przekazywanych treści....
 

więcej »

Alternatywne metody nauczania historii – współpraca placówek muzealnych ze szkołami w zakresie edukacji historycznej Instytut Historii UAM i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu ZAPRASZAJĄ na konferencję dla nauczycieli „Alternatywne metody nauczania historii – współpraca placówek muzealnych ze szkołami w zakresie edukacji historycznej”, która odbędzie się w dnia 19.04.2013 r. w godz. 10.00 – 17.00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 10.00 Rozpoczęcie konferencji

Program konferencji obejmuje III moduły:

Moduł I

godz. 10.00 – 12.15

WYSTĄPIENIA

dr hab. Danuta Konieczka Śliwińska, z-ca dyrektora ds. dydaktycznych (Instytut Historii UAM), Szkoła a instytucja kultury. Możliwości współpracy w ramach edukacji historycznej i regionalnej.

dr Michał Brzostowicz, z-ca dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Kilka refleksji na temat form edukacji historycznej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Olga Gałuszek, Maria Pacholska, nauczyciele konsultanci w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Muzeum i szkoła – so...  

więcej »

Muzeum – formy i środki prezentacji
Opis szkolenia: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zaprasza na drugą konferencję naukową z cyklu Muzeum – formy i środki prezentacji – podejmujących problematykę muzealną związaną z ukazywaniem konkretnych rodzajów zbiorów i działaniami temu towarzyszącymi.

Konferencja pt. Technika i nauka w muzeum. Formy i środki prezentacji skierowana jest przede wszystkim do środowisk muzealnych zajmujących się prezentacją treści dotyczących techniki oraz nauki w ramach działań wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych, jak również do środowisk akademickich związanych programowo z muzealnictwem (instytuty historii, zabytkoznawstwa
i konserwatorstwa oraz kulturoznawstwa).

Konferencja zostanie zorganizowana pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Museums.

Głównym celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób i przy użyciu jakich środków prezentować w muzeach treści związane z techniką i nauką oraz udostępniać dziedzictwo industr...
 

więcej »

II Forum Muzeów Warmii, Mazur i Powiśla
Opis szkolenia: Program II Forum Muzeów Warmii, Mazur i Powiśla
"Edukacja muzealna dziś i jutro"
19 listopada 2012 r.; godz. 10.00 – 16.00 Zamek olsztyński

10.00 – Powitanie gości i wprowadzenie do konferencji – Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur – Janusz Cygański
10.10 – Wystąpienie dr. hab. Piotra Majewskiego – Dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa w Warszawie
10.30 – Jakie muzeum – jaka edukacja? – dr Marcin Szeląg (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Muzeum Narodowe w Poznaniu)
11.15 – Świadomość historyczna, dziedzictwo kulturowe, edukacja regionalna – co z tego wynika dla muzeum – dr Izabella Lewandowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
12.00 – Przerwa

12.20 – Edukacja muzealna na Warmii i Mazurach w świetle „Raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce” – Piotr Adamczyk (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu)
12.40 – Odbiorcy oferty muzealnej na podstawie doświadczeń Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – Tomasz Gliniecki (Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Elblągu)
13.00 –...
 

więcej »

Rola muzeów w międzynarodowej polityce kulturalnej: Europa Środkowo-Wschodnia – studium przypadku
Opis szkolenia: Szanowni Państwo,
W imieniu Muzeum Pałacu w Wilanowie, Muzeum Łazienki Królewskie, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Polskiego Komitetu Narodowego ICOM/UNESCO mam zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję pt. “Rola muzeów w międzynarodowej polityce kulturalnej: Europa Środkowo-Wschodnia – studium przypadku”, która odbędzie się w dn. 29-30.11.2012 r. w siedzibie Muzeum Łazienki Królewskie (Teatr Stanisławowski, budynek Starej Pomarańczarni.

Konferencja poświęcona będzie strategiom, metodom i celom włączania instytucji muzealnych w realizację współczesnej polityki kulturalnej w zakresie udostępniania dziedzictwa, mediacji międzykulturowej, odtwarzania tradycji historycznych i regionalnych, wspierania promocji artystów współczesnych oraz sposobów promowania Polski za granicą.

Szczegółowy program konferencji wraz z mapką w załączeniu.
Prosimy o przesyłanie potwierdzenia uczestnictwa (imię, nazwisko, instytucja) oraz propozycji referatów do panelu w drugim dniu konferencji na...
 

więcej »

VII Konferencja Forum Edukatorów Muzealnych "Rodzina w muzeum - muzeum dla rodziny"
Opis szkolenia: Już po raz siódmy zapraszamy do wspólnej dyskusji wszystkich, którzy chcą w istotny sposób tworzyć i zmieniać obraz edukacji muzealnej w Polsce. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie trudnemu, lecz niezwykle ważnemu tematowi edukacyjnemu: programom dla rodzin. Chcielibyśmy wymienić się z Państwem doświadczeniami, pomysłami i uwagami, a także przyjrzeć się celowości odwiedzin rodzin z dziećmi w muzeach oraz efektom edukacyjnym, psychologicznym i społecznym, jakie te wizyty ze sobą niosą. Dlatego niezwykle ważnymi i - mamy nadzieję - cennymi głosami w naszej dyskusji będą opinie psychologa rozwojowego, socjologa oraz eksperta współtworzącego programy szkolne w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Pretekstem do przywołanego tematu konferencji jest program powstały na bazie współpracy podjętej w ramach Forum Edukatorów Muzealnych przez trzy warszawskie muzea: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Pałac w Wilanowie. Chcemy przy tej okazji podzielić ...
 

więcej »

XIV edycja konferencji z cyklu NOWOCZESNE MUZEA "MUZEUM W 3-D - REALNE PROBLEMY WIRTUALIZACJI"
Opis szkolenia: Pojęcie wirtualności pojawia się w starożytnych rozważaniach greckich filozofów. Wirtualne oznaczało niegdyś tyle co potencjalne. Na czym jednak kiedyś polegała owa "potencjalność" muzeum, na czym zaś polega współcześnie? Być może powinniśmy zapytać w jaki sposób "istnieją" muzealne obiekty? W jaki sposób tworzone są związki między przedmiotami (materialnymi i niematerialnym) w kolekcjach? Czym jest kolekcja jako byt wirtualny? 
Jaki jest wpływ odbiorcy na status obiektu?

Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo na stronie:
http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2012/rpw/index.php
 

więcej »Pokaż wszystkie (35)...
Parametry wyszukiwania
W tekście:
Rodzaj:
Tag: